NASZA OFERTA

SATYSFAKCJA Z NASZYCH USŁUG GWARANTOWANA

Księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie księgi podatkowej;
 • sporządzanie wszystkich deklaracji do urzędu skarbowego;
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT;
 • sporządzanie wniosków o interpretację podatkową;
 • wypełnianie wniosków kredytowych;
 • sprawozdania GUS i NBP

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • określenie stawki ryczałtu;
 • prowadzenie ewidencji przychodu;
 • rozliczenie wysokości podatku VAT i PPE;
 • rozliczenia roczne PIT-28;
 • bieżące porady związane z prowadzoną działalnością;
 • ewidencje środków trwałych

PRZESYŁAMY

informacje e-mail o terminach i wysokościach opłat związanych ze składkami zus oraz podatków

REAGUJEMY

na nagłe okoliczności w przypadku kontroli, pism, nagłych zdarzeń

POMAGAMY

w założeniu własnej działalności gospodarczej

INFORMUJEMY

o bieżących zmianach w przepisach

ZAPEWNIAMY

bezpłatny, przestronny parking przy naszym biurze

Kadry i płace

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, m.in sporządzanie umów o pracę lub umów zlecenie,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, obsługa konta klienta na platformie PUE ZUS oraz w programie Płatnik ,
 • sporządzanie deklaracji do PFRON lub GUS  
 • sporządzanie rocznych informacji PIT-11 ,PIT-4, PIT-8AR, IFT-1R

Księgi handlowe - pełna księgowość

 • rzetelne prowadzenie ksiąg handlowych,
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat),
 • bieżąca ewidencja dokumentów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego
 • opracowanie Zakładowych Planów Kont,
 • rozliczanie projektów UE,
 • sprawozdania GUS i NBP